Omdat voor de nieuwjaarsreceptie, maar ook direct daarna, wedstrijden gespeeld werden in sporthal de Driesprong was het tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zaterdag, gezellig druk. Margo Stolk, wethouder sport en Romana Verkerk, sportambtenaar waren uitgenodigd om de wedstrijden en de nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

In zijn nieuwjaars speech ging voorzitter Wim van der Hoek in op het afgelopen jaar. Hij haalde tal van zaken aan die goed gaan bij Binnenland, in grootte de vijfde basketbalvereniging van Nederland. Een aantal teams speelt op het hoogste niveau in Nederland. Het ledenaantal stijgt. In het afgelopen jaar zijn er maar liefst 9 nieuwe leden in de TC gekozen. Voor de jeugd is er gestart met fundamental training, naast de reguliere trainingen. Bij 86 vrijwilligers is er een kerstpresentie bezorgd.

Maar hij ging ook in op een paar zaken die niet goed gaan bij Binnenland. Het eerste probleem is het aantrekken van vrijwilligers, vooral trainers en scheidsrechters. Bij het begin van de competitie is er een brandbrief naar de leden gestuurd met het verzoek aan te geven welke taak men wilde gaan doen. Er zijn een kleine 500 brieven verstuurd, maar het resultaat was magertjes.

Hoewel het ledenaantal stijgt is die stijging eindig. Voor elke leeftijdsgroep van de jeugd hebben wij wachtlijsten. De oorzaak daarvan is naast onvoldoende trainers  ook onvoldoende zaalruimte. De Driesprong is te klein. Ook is de Driesprong oud en vertoont steeds meer gebreken. Dat wordt ook door de gemeente erkend. Binnenland is al zo’n 7 jaar in gesprek met de gemeente om dit op te lossen. Oplossingen die genoemd werden door de gemeente zijn renovatie, nieuwbouw op dezelfde plek als de Driesprong of nieuwbouw elders.  Maar er is na al die jaren nog steeds geen zicht op een oplossing.

Voorzitter Van der Hoek vroeg aan het einde van zijn speech aan wethouder Stolk om Binnenland eindelijk perspectief te bieden. In haar reactie zegde de wethouder toe dat zij opdracht gaat geven om een locatie te vinden in Barendrecht die geschikt is voor een nieuwe sporthal.

Op die toezegging konden Margo Stolk en Wim van der Hoek toasten.