Tijdens de ALV van 17 oktober jl., die door 36 leden werd bijgewoond, werd een aantal besluiten genomen.

  1. De diverse (financiële) jaarverslagen werden goed gekeurd
  2. Gezien het hoge inflatiecijfer werd besloten de contributies met 5% te verhogen. De nieuwe contributies staan vermeld op onze site
  3. De begroting voor het seizoen 2022/23 werd aangenomen
  4. Op voorstel van de kascommissie werd het bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde (financiële) beleid
  5. De kandidaten voor het bestuur en die van de (grotendeels vernieuwde) TC werden herkozen c.q. gekozen. De bezetting van het bestuur en de TC staat vermeld op de TC
  6. De volgende jubilarissen werden gehuldigd:

      * Wim Steen – 25 jaar lid

      * Gerwin Rosman – 40 jaar lid

      * Marc van Vilsteren – 40 jaar lid

      * Theo Reitema – 50 jaar lid

      * Gea van Vilsteren – 50 jaar lid

7.   Voor hun niet aflatende inzet voor Binnenland werden

      * Lisa van den Adel en

      * Linda Appers

      benoemd tot Leden van Verdienste

8. Chiel, onze materiaalman sinds 1924😀 stopt ermee. Tijdens de ALV werd hij uiteraard in het zonnetje gezet. Chiel, bedankt voor je tomeloze inzet ! Gelukkig blijft hij beschikbaar voor het nodige kluswerk.