Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juli wordt door EVB een motie ingediend. Deze motie heeft als doel een volgende stap te zetten om de ambitieuze plannen die BVV en CBV Binnenland hebben m.b.t. hun accommodaties te verwezenlijken.
De motie roept het college op om

  • CBV Binnenland te ondersteunen bij de uitwerking van onze plannen, 
  • de voorgenomen renovatie van De Driesprong voorlopig aan te houden indien deze renovatie onze plannen voor De Driesprong doorkruist,
  • samen met ons voorstellen uit te werken, waarover de gemeenteraad zich uiterlijk in december 2021 kan uitspreken, zodat in de bestuursperiode 2022-2026 een beslissing genomen kan worden.

Wij roepen de gemeenteraad van Barendrecht op om deze motie te steunen.