De Club van 100 is een van de initiatieven van de vereniging om externe middelen te werven. 

Iedereen (oud)leden, niet leden en ouders kunnen voor een klein bedrag de vereniging steunen.

De bijdragen worden o.a. gebruikt om de sportieve ambities van de jeugdteams te ondersteunen of specifieke (trainings)materialen voor de vereniging aan te schaffen. Het geld kan ook gebruikt worden om tegemoet te komen in de kosten van clinics, toernooien en andere gezellige, leuke activiteiten voor de jeugd. Binnenland wil voor ieder jeugdlid, de toekomstige topsporter en de recreant, een goede, maar vooral ook een gezellige en betaalbare vereniging zijn. Zonder externe middelen is het onmogelijk om deze doelstellingen te realiseren.

Draagt u de jeugd van Binnenland en de vereniging een warm hart toe ?

Zo ja, wordt dan nu lid van de Club van 100 vrienden van Binnenland en draag met een bedrag van tenminste 50 euro per seizoen bij aan de bovengenoemde ambities van de vereniging.

Wat krijgt u als Deelnemer :
–    Een vermelding van uw naam op het ledenbord van de Club van 100 in de Tipp Inn, zodat iedereen kan zien wie Binnenland op deze manier ondersteunt;
–    De vermelding van uw naam op de Club van 100 pagina van de Binnenland Site;
–    2x per jaar een nieuwsbrief over de stand van zaken van de Club van 100;
–    Voor de liefhebbers evt een gezamenlijke activiteit ( bv een bezoek aan een wedstrijd van Dames 1 of  Heren 1, of deelname met een team aan het oliebollen of mix toernooi);
–    Maar de belangrijkste reden om lid te worden van de Club van 100 is natuurlijk dat u bijdraagt aan de ondersteuning van de jeugd en de vereniging Binnenland en dat wordt door de leden bijzonder  gewaardeerd.

Hoe kan ik lid worden :
–      Stuur een E-mail naar Rob Overdijk